Structura anului școlar

Clasele învăţământ primar – 35 săptămâni
Clasele V-VII – 36 săptămâni
Clasa a VIII-a – 35 săptămâni+ 1 săpt. Evaluare Naţională

SEMESTRUL I – 14 săptămâni
• 17.09.2012 – 21.12.2012 cursuri
• ☺ 05.11.2012 – 11.11.2012 vacanţă (ciclul primar)
• ☺ 22.12.2012 – 13.01.2013 vacanţă intersemestrială (de Crăciun)

SEMESTRUL al II-lea – 22 săptămâni (din care una pentru programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”)
• 14.01.2013 – 29.03.2013 cursuri
• 01.04.2013 – 05.04.2013 programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
• ☺ 06.04.2013 – 14.04.2013 vacanţă
• 15.04.2012 – 21.06.2013 cursuri (clasa a VIII-a termină în 14 iunie)
• ☺ 22.06.2013 – 09.09.2013 vacanţa de vară

Mesaje de început de an școlar

ŞCOALA  ŞI-A  DESCHIS  DIN  NOU PORŢILE
PENTRU  VOI

Mesaje de început de an şcolar adresate, elevilor şi părinţilor acestora,
de către direcţiunea şcolii şi responsabilii comisiilor metodice din şcoală

Dragi copii,
Bine aţi revenit la şcoală după o vacanţă binemeritată ale cărei amintiri vă sunt proaspete în memoria afectivă.
Intraţi acum într -un nou an şcolar, în care veţi descoperi noi taine ale lumii sprijiniţi şi îndrumaţi  de dascălii voştri dragi. Truda aceasta nu va fi în zadar, căci satisfacţiile şcolare vor veni prin tot ce veţi dobândi bun, frumos şi folositor pentru mintea şi inima voastră.
Trăim într-o lume aflată într-o expansiune accelerată  a cunoaşterii şi civilizaţiei, cu care trebuie să ţinem pasul. Şcoala vă va ajuta prin tot ce învăţaţi, să aveţi instrumentele necesare pentru a face faţă la această provocare continuă de adaptare la nou.

Dragi părinţi,
Copiii pe care-i educăm sunt o   investiţie făcută pentru viitor. Roadele strădaniilor noastre vor fi spre adevărată bucurie şi totodată o măsură a educaţiei pe care vom reuşi să le-o dăm împreună. De aceea vă  invit  să fim uniţi în efortul educaţional, pentru ca generaţiile formate în această şcoală să fie un prilej de mândrie şi satisfacţie pentru fiecare dintre noi.
La început de an şcolar, vă urez tuturor multă sănătate, putere de muncă încununată cu satisfacţii şi să privim cu încredere viitorul apropiat.”

Director,
Prof. KOMIVES Şoimiţa Mirela

Dragi copii,
Începutul unui nou an şcolar schimbă viaţa  întregii familii, mai ales acolo unde copilul, lumina familiei,  face primii paşi spre grădiniţă sau şcoală. Vouă, celor care vă întoarceţi după o vacanţă lungă şi binemeritată, vă urăm bun venit în speranţa că acest an şcolar vă  va aduce noi succese, împliniri şi rezultate foarte bune la învăţătură.”

Director adjunct,
Prof. Balog György  Levente

Dragi elevi,
Păşind în noul an şcolar, cu încredere şi năzuinţe mari, prin strădanie şi muncă sistematică, împreună vom reuşi. Vă doresc succes în noul an şcolar cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură!”

Şef Catedra Matematică,
Prof. Gaje Dumitru

Dragi elevi,
În Şcoala “Nicolae  Titulescu”,  un corp profesoral bine pregătit  profesional vă aşteaptă să găsiţi împreună răspunsuri, să descifraţi fenomenele vieţii.  Noi profesorii diriginţi suntem aici să vă ajutăm, să vă sfătuim, prin orele de dirigenţie, cum să vă eficientizaţi timpul şi învăţarea, să vă construiţi un stil de viaţă sănătos, să vă formaţi competenţe civice şi morale. Cu empatie, înţelegere şi bunăvoinţă, profesorii vă vor ajuta să ajungeţi la decizii optime, să vă conturaţi  idealurile în viaţă. Veţi afla că şcoala reprezintă, de asemenea, mediul propice încheierii  relaţiilor  colegiale şi amicale, iar multiplele activităţi extraşcolare, proiecte şi concursuri, dezvoltă spiritul de unitate şi cooperare.

Dragi părinţi,
Vă invit să vă implicaţi, să fiţi partenerii eforturilor noastre în programele şi proiectele derulate de şcoală, pentru a putea să le arătăm copiilor un alt mod de implicare, de  percepere a realităţii, de cunoaştere a lumii şi de învăţare!”

Responsabila Comisiei metodice a profesorilor diriginţi,
Prof. Ţîrău Maria

Dragi elevi,
Începutul unui nou an şcolar, dincolo de momentul festiv şi al bucuriei că o nouă generaţie păşeşte  pentru prima dată pragul şcolii, ne reaminteşte că a sosit momentul să urcăm încă o treaptă spre maturitate, spre cunoaştere. Pentru a atinge acest scop, voi, dragi elevi, prin ascultare şi receptivitate să fiţi dornici de a învăţa din ştiinţa educatorilor voştri ca să creşteţi frumoşi şi înţelepţi.

Dragi părinţi,
Sunteţi chemaţi să vă implicaţi în această muncă de educaţie într-o strânsă relaţie cu şcoala. Sunt convinsă că sunetul clopoţelului pentru anul şcolar 2012-2013 va vesti un an cu succese şi rezultate foarte bune la învăţătură.”

Responsabila catedrei Om şi societate,
Prof. Nagy Borbála

Dragi elevi,
Veniţi într-o  şcoală  cu dascăli  preocupaţi de  calitatea învăţământului, cu un Regulament de Ordine Interioară care, atent aplicat, ne va asigura o bună funcţionare. Mult succes în noul an şcolar! ”

Prof. înv. primar
Rotar Valeria Ana

Dragi copii,
În prima zi de şcoală,  sunteţi copleşiţi de emoţii,  vise, speranţe. Vă aşteaptă o lume nouă, să o descoperiţi,  să deveniţi o parte  din ea.  Şcoala vă dă posibilitatea să creşteţi alături de prietenii voştri, să trăiţi emoţii puternice şi sentimente intense, să vă împliniţi chemarea. Drumurile voastre pornesc din  cel început la şcoala noastră şi vi le deschideţi prin învăţătură, perseverenţă, disciplină şi rezultate.
Vă urez să aveţi un an şcolar foarte bun!
Părinţilor voştri le doresc multă sănătate.„

Responsabila catedrei de limbă şi comunicare,
Prof. Chinde Cecilia